fbpx
Scylla Flight Innovation Kft.
Felnőttképzési engedélyszám: E-001818/2018
Scylla Flight Innovation Kft.
Felnőttképzési engedélyszám: E-001818/2018

Vállalkozási
Mérlegképes Könyvelő

A képzésben résztvevő a 320 órás OKJ-s képzés során elsajátítja a vállalkozási mérlegképes könyvelői szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges ismereteket és kompetenciákat. Ezáltal képes legyen a vállalkozási könyvelői feladatok ellátására és a szakmában munkát vállalni.

Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő

OKJ 55 344 07
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001818/2018/A004

A képzésben résztvevő a 320 órás OKJ-s képzés során elsajátítja a vállalkozási mérlegképes könyvelői szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges ismereteket és kompetenciákat. Ezáltal képes legyen a vállalkozási könyvelői feladatok ellátására és a szakmában munkát vállalni.

Miért érdemes a Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot választani?
Rengeteg álláslehetőség közül választhat: 800 000-nél is több vállalkozás működik Magyarországon, ezeknek mind szüksége van könyvelőre.

Munkaidejével szabadon gazdálkodhat: A könyvelők jellemzően önállóan dolgoznak, maguk döntik el, hogy kinek, mikor, és mennyit könyvelnek. Ennélfogva kifejezetten előnyös lehetőség kisgyermekes szülőknek, vagy akár azoknak, akik végre a saját lábukra szeretnének állni.

Tudásalapú vállalkozást kínál, ami kis összegű befektetést igényel, így a kockázata is alacsonyabb egyéb vállalkozásokhoz képest.

A napi munkavégzés során nincs szükség nyelvtudásra, hiszen a kis- és középvállalkozások könyvelése nem igényli az idegen nyelv használatát.

Karrier tipp
Önnek már van pénzügyi OKJ bizonyítványa?

Mérlegképes könyvelő tanfolyamunk a következő lépcsőfok az önállósághoz vagy magasabb pozíció betöltéséhez!

Az átlagnál magasabb kereseti lehetőséget ígér: A Vállalkozási Mérlegképes Könyvelők jellemzően a mindenkori átlagkereset kétszeresét, vagy még ennél is magasabb összeget keresnek havonta.

Számok és vállalkozások világa
Havonta 2500 cég alakul, ami azt jelenti, hogy a képzés elvégzése után Ön lehet a cég könyvelője, vagy vállalkozóként több cégnek is könyvelhet.

Mivel foglalkozik egy Vállalkozási mérlegképes könyvelő?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
Adatrögzítő, kódoló
Könyvelő (analitikus)
Bérelszámoló
Készlet- és anyagnyilvántartó
Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője*
Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő*
Kontroller*
Szervezetirányítási elemző, szervező*
*felsőfokú végzettség megléte esetében

Részvételi feltételek

Szakmai előképzettség:
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző (Továbbiak az Szvk. 7. fejezetében*.)
*Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 7. fejezetében meghatározott szakmai előképzettségek:
• korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) esetében, – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
• az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros és valutaügyintéző, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, projektmenedzser asszisztens szakképesítés), vagy
• a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.

Képzés szakterülete: Közgazdaság
Képzés szintje: Emeltszintű szakképesítés-ráépülés

Aktuális tanfolyam indulás

2019. I. fele

Tanfolyam várható befejezése

1 év

Képzés formája

Tantermi oktatás

Elméleti órák száma: 192 óra (60%)
Gyakorlati órák száma: 128 óra (40%)
Összes óraszám: 320 óra (100%)

Képzés díja

Tandíj (Ft/fő): 140 000 Ft
Modulzáró díj (Ft/fő/modul): 8 000 Ft
Komplex vizsgadíj (Ft/fő): 60 000 Ft

Helyszín

Beiratkozás, adminisztráció: 1143 Budapest, Hungária krt. 83.
(1-es villamos Egressy úti megálló, MOL benzinkútnál lévő irodaház)

Oktatási helyszín: 1056 Budapest, Váci utca 47.
(Ferenciek Tere 3 metró vonal)

Tantárgyak

10773-12 – Jogi feladatok a gyakorlatban
10809-12 – Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
10774-16 – Pénzügyi feladatok ellátása
10775-16 – Adózási feladatok ellátása
10808-16 – Számviteli feladatok a gyakorlatban
11886-16 – Számviteli szervezési feladatok gyakorlata
10789-12 – Elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

Felmentés

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I.18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindításeljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területenszerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítésikövetelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általánosfeltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyószakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáróvizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlativizsgatevékenysége alól.
Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetvea Pénzügyi ügyintéző, vagy Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodásifeladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáróvizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.
Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítéssel felmentést kap a11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Felmentési kérelem formanyomtatvány

Kedvezmények

Egyösszegű fizetés esetén 10 % kedvezményt kapnak a képzések díjából, akik:
– kismamák (TGyS-ben, GyED-ben, illetve GyES-ben részesülők)
– regisztrált álláskeresők

Képzési díj (egyösszegű fizetés esetén):
A képzési díj a tanfolyam költségeit tartalmazza, nem fedezi a tankönyvek és a vizsgák díját.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzéseink az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alapján ÁFA mentesek.

Modulzáró vizsgadíj:
A modulzáró vizsga díja: a képzés ideje alatt a képzési díjjal együtt egy-egy modul zárásaként fizetendő vizsgadíj

Komplex szakmai vizsgadíj:
A komplex szakmai vizsga díja: a komplex szakmai vizsgák megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségeket foglalja magában, a vizsgára történő jelentkezéskor fizetendő

Részletfizetési lehetőségről érdeklődjön személyesen.

Az egyes kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatóak össze, s nem érvényesíthetőek a vizsgadíjakból!